Det tar på krafterna att gå promenad. För alla!

Det tar på krafterna att gå promenad. För alla!