En av de första koppelpromenaderna, tillsammans alla tre i snöre.

En av de första koppelpromenaderna, tillsammans alla tre i snöre.