Det är kul med snö! Kissar man på den, blir det gul!