Här ser ni Ricki, som hjälper till med disken.

Här ser ni Ricki, som hjälper till med disken.