Nästa sekunden i bilen! Det tog på krafterna att vara på Landet.