Johan har alltså “flutit” golvet, har jag lärt mig att det heter.