Siamesiska tvillingar? Nä, vi bara hänger ihop.

Siamesiska tvillingar? Nä, vi bara hänger ihop.