Och här gjorde matte ett dåligt försök till uppställing av hund.

Och här gjorde matte ett dåligt försök till uppställing av hund.