Sen lekte människorna med det nya husdjuret Playstation 3. Oj va det sjöngs!