Sen fick Hobby också slumra till.

Sen fick Hobby också slumra till.