Här kan MorrMorr å husse inte riktigt bestämma vilken salt pinne som skall ätas härnäst.

Här kan MorrMorr å husse inte riktigt bestämma vilken salt pinne som skall ätas härnäst.