Hobby lär Karl hur man håller en cocker.

Hobby lär Karl hur man håller en cocker.