Det tar på krafterna att träna.

Det tar på krafterna att träna.