Här är Hobbys mamma, Cookie.

Här är Hobbys mamma, Cookie.