När jag fick höra vad den nya killen hette, spårade jag genast upp denna skylt i Flädie!

När jag fick höra vad den nya killen hette, spårade jag genast upp denna skylt i Flädie!