Brasse berättade för mig att det var han som ägde Spelemansgården.