Sen bar det av till Västerås! Då gjorde jag så här.