Skip to content

1 Comment

  1. Florence
    12 mars, 2005 @ 11:17

    Om man ska lära så något i livet behöver man vara delaktig, det har Hugo förtått. Man brukar säga att det ska börjas i tid det som stort ska bli 🙂 – Grannfrua